Witamy na stronie naszej szkoły!

ROZBUDOWA NASZEJ SZKOŁY

Projektant: Sławomir Gierliński, Pracownia projektowa „GOYA”, Palc Niepodległości 32; 62 - 035 Kórnik
Wykonawca: Jan Wosiek, Michał Pawlak, Przedsiębiorstwo Budowlane KONTRAKT
Nadzór: Dariusz Szymkowiak - nadzór branży budowlanej, Andrzej Szafrański - nadzór branży elektrycznej, Zdzisław Urbaniak - nadzór branży sanitarnej
Termin rozpoczęcia: Podpisanie umowy w dniu 9 sierpnia 2011r., przekazanie placu budowy w dniu 16 sierpnia 2011r.
Zakres robót:
Powierzchnia zabudowy (zaprojektowana): 243,83 m2
Powierzchnia użytkowa (zaprojektowana): 532,75 m2
Kubatrua (zaprojektowana): 2622,0 m3

Zaprojektowano rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku, przyległą do istniejącego budynku. piętrową z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia. Budynek założono na kształcie prostokąta. Od szczytu budowy (od ul. Sztaszica) zaprojektowano przewieszoną, wsoprnikową klatkę schodową. Dach nad rozbudowaną częścią stromy, wielospadowy, o kącie nachylenia 350. Kalenica dobudowy zwrócona będzie równolegle do ul. Dworcowej.

Rozbudowa miała na celu zwiększenie liczby sal lekcyjnych oraz dostosowanie sal do nowych wymogów programowych nauczania. Zaprojektowano dodatkowo 9 sal nauczania dla ucznió szkoły podstawowej. Sale lekcyjne duże przeznaczone są dla klas do 27 uczniów. Sale mniejsze mieszczą grupy maksymalnie 15 uczniów.
Dodatkowo zaprojektowano również pomieszczenia sanitarne, toalety dla dziewcząt i dla osób niepełnosprawnych na parterze oraz dla chłopców na piętrze, aby zwiększyć komfort higieniczny uczniów.
W rozbudowanej części wykonano portiernię przy wejściu głównym. W pobliżu wejścia głównego znajduje się także pomieszczenie socjalne wraz z pomieszczeniem gospodarczym i pomieszczeniem na środki czysości.

Fundamenty zaprojektowano jako zelbetonowe ławy. Ściany zewnętrzne są trójwarstwowe grubości 51cm, warstwa konstrukcyjna grubości 25cm, warstwa izolacji - wełna mineralna grubości 12cm, od zewnatrz obmurowana warstwą pustaków grubości 12cm. Trzepienia żelbetonowe są monolityczne. Zaprojektowano podciągi stalowe HEB, oparte na filarkach z cegły pełnej. Podciągi żelbetonowe i wspornik żelbetonowy wykonano jako monolityczny. Strop nad parterem i nad I piętrem ze sprężonych płyt kanałowych SPK20. Konstrukcję dachy wykonano z elementów stalowych i drewnianych. Główną konstrukcję wieźby wykonano jako stalową konstrukcję przestrzenną. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną na łatach, kontrłatach, papie izolacyjnej na podłożu z płyty OSB - 3.
W części dobudowanej budynek wyopsażony jest w instalacje: elektryczną, antywłamaniową i monitoringu, wodociagową, sanitarną, c.o. i c.w.u. Odprowadzanie wody opadowej do istniejacej kanalizacji deszczowej.
Wartość inwestycji: 2 098 764, 47zł
Termin zakończenia prac: 14 sierpnia 2012r.

obrazek obrazek obrazek

.

obrazek obrazek <obrazek

.

obrazek obrazek obrazek

.

obrazek obrazek obrazek

.

obrazek obrazek <obrazek

.

obrazek obrazek obrazek

.

obrazek obrazek <obrazek

.

obrazek obrazek obrazek

.

obrazek

.